Arborister i parken

Arboristerna Petter och Viktor Viktor beskär den stora linden. Torsdagen den 21 mars var arboristerna Viktor Petersson och Petter Karlqvist från Tranås trädtjänst i parken. Deras uppgift var att ta ner några "besvärliga" träd, beskära och att göra högstubbar. Högstubbar har gjorts av träd som av någon anledning är försvagat och därmed är en risk för förbipasserande, men som samtidigt har ett biologiskt värde.

Ett antal åskådare fick bevittna klätterkonst på en hisnande nivå. Med hjälp av linor drog de sig upp i träden och med hjälp av diverse redskap hängande i bältet såg de till att ta ner grenar som tidigare belastat trädet. Några träd skulle avverkas helt, men stod nära bebyggelse, och på så sätt fick de avverkas uppifrån.