Asby kyrka

Klocktornet i Asby och del av kyrkan. Asby kyrka ligger mitt i byn. Delar av långhuset och koret är från 1200-talet. Under 1400- och 1500-talen så byggdes stora delar av kyrkan om. Vid sekelskiftet 1500-1600 så byggdes kyrkan till igen och utsmyckningarna fortsatte.

Ett vapenhus byggdes 1632 och tillbyggnader av kyrkan fortsatte för att anpassas till den växande församlingen.

Kyrkan har haft ett torn med spira men klockorna har alltid hängt i klockstapeln på kyrkogården. Klockstapeln är en av landets äldsta. Den byggdes om på 1750-talet men omnämns redan 1634.