Asby prästgård

Prästgården på Wågmans tid Prästgårdsbyggnaden i Asby är uppförd kring 1714. Den byggdes om och moderniserades 1937-38. Norr om prästgården fanns förr en byggnad med två små rum. Detta var den s.k dagsverksstugan eller drängstugan. Stugan är numera sammanbyggd med församlingshemmet. Norr om prästgården fanns ytterligare en stuga som var arrendatorsbostad. Den flyttades till Tullerum där den används som hembygdsgård.