Beskrivning från 1920-talet

Mathilda Hedners systerdotter, Maria Westling,  har i Linköpings stifts julbok från 1925 beskrivit Asby prästgård så här:

". Lugnt och mjukt inbäddat i grönskan, låg det lilla röda huset med sitt brutna tak, byggt just så som en prästgård bör vara, enkelt och inbjudande, utan anspråk och utan minsta försök att ge sig på några herrgårdsstilade fasoner. Det låg där så lugnt och rofyllt innanför de grindar vid ändan av en liten almallé, som avgränsade gården mot landsvägen, på vars andra sida, något snett mot prästgården, låg korskyrkan med sin vackra röda klockstapel. Ett par flyglar omramade gårdsplanen. Utanför den norra gaveln av byggnaden låg det s.k rosenkvarteret, fyllt av frodiga, rikt blommande törnrosor, bland vilka mossrosorna intogo den förnämsta rangplatsen..."