Bryggbygge

För att kunna utnyttja den lilla sjön (Lillsjön) som ligger i anslutning till parken på ett bättre sätt, så har vi börjat att bygga bryggor. Det kommer att bli en brygga i början av parken med en spång med räcke ut till en hexagon-formad brygga. På bryggan kommer det att finnas sittbänkar, så att man i Hedners anda kan sitta och begrunda skapelsen och kanske ha med sig en fikakorg ut. 

Den andra bryggan kommer att finnas vid den norra delen av udden. Den kommer att vara lite längre och passa till att tex sitta och fiska vid, håva, titta efter fåglar eller bara sitta i lugn och ro och njuta av lugnet.

Allt-i-allo-konstnären "Leif i Fagerhult" har anlitats för att bygga bryggorna. Ett företag i Tranås skänker tunnor som fungerar som flytblock  till oss. Vi hoppas kunna sjösätta bryggorna till sommaren!Delar av bryggorna