Föreläsning

Johan och Reinhold i Asby församlingshem. Den 14 november höll Asby föreläsningsförening i samarbete med projektet i den uppskattade föreläsningen med Johan Högquist och Reinhold Castensson. Ca 70 personer kom för att lyssna.

Både Johan och Reinhold är uppvuxna i Asby och har på olika sätt anknytning till Asby prästgård och parken.

Johan tillbringade sina första 20 år i prästgården då hans pappa Sigurd Högquist var kyrkoherde i Asby. Han kunde berätta om sina minnen av trädgården och visade bilder från familjealbumet.

Reinhold har också personliga minnen av prästgården, men har även använt sig av Asby prästgård när han forskat vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds univeristet. Under kvällen berättade han om Hedners och Wågmans levnadsöden och vilka fantastiska prestationer som de åstadkom.