Insektsinventering

Den 17 april 2013 sattes det upp insektsfällor i parken. Kjell Antonsson, som vanligvis arbetar på naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Östergötland, och som är specialist på skalbaggar, kom hit och hjälpte oss. Lars Wixe och Karin Dahlin var också med och hjälpte till. Vi satte upp nio fönsterfällor på åtta ställen. Längst ner på fällan fanns en behållare med en glykollösning där insekterna "somnade in" och bevarades i. I slutet på maj 2013 tömde vi fällorna för första gången och sedan har det gjorts en gång i månaden till början av september. 

Rolf Arfwidson, som är vår lokala skalbaggeexpert, har hjälpt oss med artbestämning. De som han har haft svårt att avgöra vilken art de tillhör har skickats vidare till andra insektsspecialister.

Vi har på det här sättet fått en bild av vilka insekter som finns i parken och kan använda oss av det i pedagogiskt syfte och även i skötselsynpunkt av parken. I och med att vi bara har använt oss av fönsterfällor så har vi inte fått med insekterna som lever på marken, men det kan ändå ge en signal av hur viktigt området är för insekternas fortlevnad.

Nedan finns pdf-filer som visar var fällorna har suttit i parken, förteckning över arter som hittats, sammanfattning skriven av Rolf Arfwidsson samt en karta över området.