Inventering/planering

Projektet börjar att ta form och jag börjar att få en klar bild över hur man skulle kunna göra och tänka framöver. Det är hela tiden viktigt att tänka ett steg framåt- hur saker och ting blir i framtiden. Hur kan man skapa en långsiktig lösning för parken? Vilka målgrupper ska man satsa på? Hur marknadsför vi parken och hela Asby på bästa sätt? Hur skapar vi ett allmänt intresse för parken och dess historia och natur?

Jag kommer hela tiden i kontakt med trevliga, kunniga och hjälpsamma människor som hjälper mig att föra projektet framåt. Jag har även stor hjälp av min styrgrupp.

Märtha Andersson