Jonas Gustaf Sjöstrand

Efter Anders Hedners bortgång kom Jonas Gustaf Sjöstrand som kyrkoherde till Asby prästgård 1875. Han var då 62 år. Hans dotter Anna Sjöstrand har skrivit minnen och intryck från sin uppväxt som är samlat i ett häfte med titeln "Ett prästhem i Ydre 1875-1896.

Här kan man bland annat läsa om att bland det första han fick ta itu med var att försöka få de två brännerierna i trakten att upphöra med sin verksamhet. På något sätt lyckades han med detta och innehavarna av brännerierna var förstås missnöjda och prästparet uteslöts från den stora julbjudningen på trettondagen. Folk i trakten pratade mycket om detta och det slutade med att på trettondagsafton kom ett sändebud med inbjudning till kalaset. Prästparet tackade ja och hade en mycket trevlig afton.

Det andra han fick ta itu med var avsaknandet av skolhus. Vid den tiden fanns bara en skola, den s.k kyrkskolan. Sjöstrand fick efter många stämmor och diskussioner igenom förslaget att man skulle uppföra ett skolhus i Dämshult och ett i Rakstorp.

Om trädgården står det skrivet:

" Så var det den stora trädgården och parken vilka föllo på min mors del. Närmast byggningen var ett rosenkvarter samt andra blomsteranläggningar och så denna massa av härliga blommande buskväxter, som doktor Hedner från olika håll anskaffat. Det var en rikedom på olika arter av syrener samt guldregn och de stora vita snöbollarna m.m.Det var verkligen underbart vackert. Närmast gårdsplanen och i främre parken fanns en verklig provkarta på alla inom landet växande ädlare lövträd. Där förekommo alm, lönn, ask, bok, lind, ek, poppel, kastanj och valnöt, samt en del utländska barrträd."

" Köksträdgården var oerhört stor och ett kapitel för sig. Hela det stora området var i alla fall använt på ena eller andra sättet. Det skulle besås och planteras samt vattnas och rensas från ogräs. Det hela var alldeles för mycket för en liten familj, men det skulle så vara."

"På olika håll i de nu igensådda gräsmattorna fanns det massor av fruktträd. Det var äpplen, päron och plommon i övermått. Likaså körsbär, klarbär, bigarå, brunkörsbär, moreller m.m. Vid tillträdet uppgavs att det var ca 300 bär- och fruktträd."