Jul i Asby prästgård

Maria Westling beskriver i Linköpings stifts julbok 1925, förberedelserna inför jul i Anders Hedners hem:

" Visst var brådskan ofta stor, tex vid julen, då allt skulle framarbetas i hemmet, intet köpas färdigt. Man stöpte talgljusen, man bryggde öl, julöl och dricka. Med det senare fylldes sedermera en trästånka, som året runt hade sin plats på köksbordet, och ur vilken, hög och låg, drängar och pigor, barn och husbondefolk i broderlig sämja utan tanke på det först senare begreppet hygien, tog sig en styrkedryck, när han eller hon var törstig. Man bakade bröd, bröd i oändliga massor, från det mycket mörka rågbrödet, som hängdes på stänger i kökstaket och tillsist var så hårt, att inte ens den ungdomligaste tandkraft rådde på det, utan man måste först ge det en uppblötning i vattensån och så en uppmjukning i ugnen - till de läckraste "sudna kringlor", småbröd och bakelser av mångahanda slag."

Anna Sjöstrand, som var dotter till prästen Johan Gustaf Sjöstrand som kom efter Hedner, beskriver jularna i Asby prästgård på följande sätt:

" Bland årets högtider var Julen den mest stämningsfulla och längst ihågkomna. Därför vill jag beskriva den. Julafton åto vi frukost som vanligt vid lampljus, emedan det var en av min fars obevekliga fordringar inom hemmet, att i alla, om vi ej voro sjuka, skulle kl.8 på morgonen stå "som tända ljus" vid var sin stol. Det föll ej någon av familjens medlemmar in att strejka - även om det ibland i smyg knotades över den tidiga timmen. Kl.12 samlades vi alla och gingo till stallet för att hälsa på hästarna och giva dem bröd och en klapp samt språka med kusken, vilket alltid högt uppskattades av vederbörande. Kl.1 var det middag. Mina föräldrar åto den för sig själva i salen i all enkelhet, emedan de ej voro roade av den gemensamma middagen i det prydligt smyckade köket. I denna deltog jag och mina två bröder, som i det längsta kommo hem till julen, de två jungfruarna, husmamsellen, kusken samt Axel i Hultarp, som hade med sig den av honom "uppfostrade" och huggna julgranen."

"Efter middagen gingo vi var till sig för att möjligen finna något julklappsrim eller dylikt. Julgranen kläddes dock först i salen, och dit buros alla julklapparna och lades i en korg. Tjänarna fingo sedan kaffe i köket och fint och gott bakverk."

"Sedan samlades familjen och tjänarna, utom Axel i Hultarp som gick hem, i salen där min far läste en julbetraktelse och höll bön. Jag minns än idag vilka psalmer, som då sjöngos. Först var det nr 69 och efter bönen 63:13-15. Därefter sågo tjänarna på julgranen och fingo mottaga sina julklappar, varefter vi önskade varandra "god jul", och de gingo ut i köket, där de förnöjde sig med juläpplen och nötter, samt senare supé. "

" Vi slogo oss ned i salen, åto julgotter och frukt samt öppnade våra julklappspaket, vars utanskrifter och versar upplästes av min far. Allt var frid och fröjd."