Källhuset

I sluttningen ner mot Lillsjön finns en grävd källa med en vacker överbyggnad. Även den här byggnaden har renoverats varsamt, och detta gjordes år 2007 

Källhuset är kvadratiskt med ett topptak. Väggarna har fått en del uppmärksamhet då den bredaste panelbrädan är 66 cm bred vilket är ovanligt brett. Väggarna är målade med zinkgrön linoljefärg och hörnen är vitmålade.

På taket satte man under renoveringen dit en vindflöjel av kopparplåt. Det finns inga tidigare uppgifter om att det ska ha funnits vindflöjel på byggnaden, men den pryder sin plats mycket väl.

Vid renoveringen tillverkade man även ett nytt brunnslock och fyllde upp med singel runt brunnskaret.