Lusthuset

Lusthuset som det ser ut idag Asby prästgård ses som en av Östergötlands läns bäst bevarade prästgårdsmiljöer. Här finns bland annat ett ett åttakantigt lusthus som kom till under Anders Hedners tid i Asby. På prästgården var det alltid liv och rörelse och mycket folk som kom på besök av olika anledningar. Lusthuset var säkert en plats där många livfulla samtal hölls. Man hade på den tiden en vacker utsikt över Lillsjön.

2005 restaurerades byggnaden. Man återskapade det spånbeklädda tälttaket och gav det en skyddande tjärstrykning. De linoljefärgsmålade fasaderna har fått sin ursprungliga färgsättning i gult med vita detaljer. Invändigt så målades taket vitt och de dekorationsmålade väggfälten rengjordes och förbättrades försiktigt med limfärg.

Nu används lusthuset relativt sällan, men det händer att man har trädgårdsgudstjänster i anlutning till byggnaden, konserter och man kan tex ha dopkaffet här om man vill.

Förhoppningen är att lusthusets möjligheter ska kunna lyftas fram i projektet.