Oskar Wågman

Del av Wågmans ritning över trädgården. Oskar Wågman med konfirmander. Den andre prästen efter Anders Hedner var Oskar Wågman.Oskar Wågman föddes 1849 i ett skräddarhem i Linköping. Hans ungdomskamrater beskrev honom som en känslig person med poetisk läggning och språkkänsla. Efter studier i Uppsala  prästvigdes han 1873 och kom några år senare som kapellpraktikant till Blåviks församling. Det sägs att hans levande personlighet och ungdomliga hänförelse gjorde honom älskad och uppskattad, inte minst för sin konfirmandundervisning.

Han började sin tjänst i Asby 1896 och fortsatte med arbetet i prästgårdens trädgård och park. Under hans ledning lades trädgården delvis om 1899. Gångar, gräs och ett 40-tal fruktträd ordnades väst/nordväst om gården. I dokument från den här tiden kan man läsa att man köpte nya träd för ca 1500 kronor. Han anlade också terasser. Wågman förde noggranna anteckningar över vad som såddes och planterades i trädgården. Dessa anteckningar finns idag i arkivet på pastorsexpeditionen. I boken finns också skisser över rabatterna och köksträdgården.

Wågman var inte bara trädgårdsintresserad utan var en man med författartalanger. Han skrev teologiska verk, äventyrsromaner och var en av Sveriges första deckarförfattare och skrev ofta under pseudonymen Sture Stig. Wågman skrev till exempel "Sherlock Holmes i ny beslysning", "Gretas enlevering" och "Bröllopen på Valltorp".

Han efterlämnade även en skrift som var ett bidrag till Asby Sockens krönika. Något som visade sig vara en mycket blygsam benämning på skriften, då den omfattar det mesta som hänt i socknen och som på nåt sätt funnits dokumenterat.