På gång i parken

Semestern är slut och det är dags att ta tag i det praktiska i parken igen. Mats Hansson ( MH Gräv Mark & Byggtjänst) har anlitats för att göra iordning stigarna. I och med att vi tycker att det är viktigt att parken görs så tillgänglig som möjligt för alla, så ska första delen göras handikappsvänlig, och det kräver lite mer arbete. Det är dessutom ganska blött på en del ställen, och detta måste också prepareras enligt konstens regler. Vi planerar även för viloplatserna, som kommer att förberedas på samma gång. 

Mats har även passat på att gräva ur lite kring Lycksalighetens ö, så att den verkligen uppfattas som en ö.

Just nu kan man uppfatta vägen som väldigt bred, men den ska "rundas av" och efter ett par år kommer växtligheten att krypa närmare. Att den första biten är bred underlättar även eventuellt fortsatt arbete i parken (avverkning, utkörning av träd, inkörning av virke och möbler)

Det sista lagret på stigarna kommer att vara stenmjöl, som gör att det blir ett ganska hårt underlag, och som det är smidigt att köra rullstolar, rullatorer och barnvagnar på.