Parken som besöksmål

Parken är nu redo för att ta emot besökare. Vandringsleden runt är ca 700 meter och det går bra att ta sig fram med både rullator, rullstol ända fram till Lycksalighetens ö. Resten av stigen är inte riktigt lika bred, men det hårda underlaget gör att det är lätt att komma fram även här. Vid Lycksalighetens ö finns en grillplats med tre träbänkar som kommer att stå framme året runt. Bakom grillplatsen finns en enkel naturlekpark med en träkoja där man gärna får leka.  

I parken finns det skyltar uppsatta som berättar om platserna som man passerar.