Prästgården och torparna

1865 fanns det 9 torp och 6 backstugor som låg under prästgården. Tillsammans stod de för ca 1500 dagsverken. Iskällare, parkanläggning samt trädgård med över 200 fruktträd ska ha tillkommit under Hedners tid. 1874 påstås det ha varit 300 fruktträd i trädgården.

Omkring år 1800 kunde prästgården i Asby inkassera följande från sina torpställen:

  • 1296 dagsverken
  • 304 liter bär
  • 84 kvastar
  • 43 vispar
  • 30 kg tågor och blånor
  • 16 par skor

1910 så infördes nya bestämmelser om prästens lön som övergick till kontant betalning.