Prästgårdens trädgård och park under Hedners tid

Långt före Hedners tid fanns en trädgård i Asby prästgård, men när han kom till Asby 1844 så var den inte speciellt märkvärdig. Han lade ner mycket arbete på att göra den i ordning. Han planterade träd, byggde lusthus, planterade allé, anlade bersåer, slingrnade gångar och gjorde till och med en liten ö i Lillsjön

I trädgården planterades mängder med fruktträd. Det fanns bland annat en körsbärsträdgård, en plommonträdgård och på stora gången mitt i köksträdgården satt fruns eget äppelträd.

Hedner röjde upp på udden och anlade parken. Han samlade växter från olika håll och alla svenska trädslag ska ha funnits i parken. Det sägs till och med att han planterade så gott som alla Europas trädslag i parken. För att få bokplantor sände han efter dem från Omberg. Han beställde även fyra idegranar från Omberg.