Prästgårdsliv under Sjöstrands tid

Anna Sjöström, vars far tjänstgjorde i Asby efter Hedner, har nedtecknat minnen från Asby prästgård och återgivit dem i "Ett prästhem i Ydre 1875-1896". Där går bland annat att läsa om alla sysslor som hörde till att sköta en prästgård. 

" Inomhus var det mycken och god hjälp.Min mor hade "hushållsmamsell", husa och köksa, Köksan skulle i regel laga mat och baka. Vidare skulle hon sköta de höns och grisar som hörde till undantagen i arrendekontraktet. Husan skulle naturligtvis städa och skura rummen m.m men hon inövades också i konsten att väva dräll. Minst två vävstolar voro i gång året om. Husmamsellen skulle laga den finare maten, baka småbrödm.m, hava hand om skafferiet och syltkällaren samt sy dessa massor av duktyg, servietter, handdukar av olika slag, lakan m.m, som så småningom hopade sig i min mors stora linneskåp."

Anna Sjöstrand

" Fram i oktober var det tid för den stora höstslakten då en gris och en stor oxe fingo sätta livet till. Enligt traditionen skulle gamle häradsdomare Kastensson i Tovarp, som min far hade mycket förtroende för, varje höst på Eksjö marknad inköpa en oxe, lämplig för gödning och slakt. Oxen insattes sedan i en tom spilta i stallet där kusken skulle göda honom med potatis, säd och annat foder till dess att han blev riktigt fet och fin. Min mor stod själv i boden vid styckning och saltning. Först var det mycket av de olika partierna som skulle tillredas och konserveras. Först var det blodkorv, skallekorv och vanlig pölsa. Sedan blev det risgrynskorv och leverkorv, kött- och fläskkorv och finast av allt medvursten. Därpå var det ett visst lugn under november månad, men sedan man kommit in i december började de materiella förberedelserna till jul. Julfisken skulle vattenläggas och lutas och så skulle en liten fin gris slaktas."