Röjning/gallring i parken

Äntligen har vi kommit igång att röja och gallra i parken. Kylan har gjort att marken har fryst så pass mycket att det går att komma fram med en lättare maskin. Röjningen och gallringen sker manuellt och träd och ris tas ut med en mindre skotare. Vi har fått ta fler granar än planerat då granbarkborren har angripit en del. Det är inte helt säkert att vi har fått bort alla som är angripna utan vi får hålla ögonen öppna framåt våren.

Gallringen har gjort att det har blivit öppnare längs med stigen och att lövträd får mer ljus och livskraft.

Se bilder från röjningen