Sagostig

Skogsrået med självaste konstnären - Bobo! Många av platserna i Hedners park anspelar på sagoväsen. Vi har till exempel Älvblick, Elfhem och Najadernas grotta. I Ydre finns dessutom en sagotradition som är värd att uppmärksamma och vi tyckte att detta var något att spinna vidare på och började att planera en sagostig. Nu är stigen klar och man kan få följa älvornas handavtryck genom parken. Här får man träffa på trollen, jättarna, skogsrået, hustomten, älvorna och slutligen najaderna. Vid varje station finns en liten uppgift att lösa eller en uppmaning att följa. 

Ingången till sagostigen.                  Bro som lockar till "Bockarna Bruse-lek". Stubbar som sätter igång fantasin!