Skolbesök i parken

Flera skolklasser från Ydreskolan har varit på besök i parken och passat på att studera och lära om naturen och om historian om parken. I september har vi haft besök av 5:or och 3:or. De har håvat vattendjur, gjort lövbingo, letat efter olika sorters ormbunksväxter, mätt omkretsen på den stora granen, letat efter högstubbar, stubbar, lågor och torrakor och gjort andra uppgifter. Det har varit mycket uppskattat och det är roligt att se att parken går att använda till så mycket!Lek på Lycksalighetens ö