Svanar i sjön

Anders Hedner strävade efter den fullkomligt romantiska miljön i och runt sin park. Ett av attributen som fattades var svanar. Därför lät han sin allt-i-allo Fridlund snida ett par svanar som på något sorts mekaniskt sätt kunde guppa fram på Lillsjön ibland. Hedner som var lite närsynt kunde då uppleva den romantiska känslan av vita svanar simmande på sin sjö.

Då kan man undra vad han skulle sagt om han idag skulle stått på parkens norra udde, och sett flocken med sångsvanar? Drygt 50 svanar syntes idag (3 december) i sjön! En väldigt mäktig syn!