Vandringsleder

Ekdungen. Det finns flera möjligheter för dig som tycker om att vandra.

 

Ekdungen: Mitt i byn, nedanför Ekparkskyrkan, ligger byns pärla - Ekdungen. Här läggs mycket arbete ned för att hålla området i ett fint skick. Under våren kan du uppleva större delen av Ekdungen som ett hav av vitsippor. Runtom går det en enkel vandringsled som är ca 700 meter.

Blå spåret: Med utgångspunkt från parkeringen vid Asbybacken så går det en vandringsled på 2 km runt i skogen. Du kommer bland annat att passera en bäck, där det finns en grillplats, och Gustav Adolfs källa.

Kyrkstigen: Den gamla stigen, som förr användes av kyrkobesökare, finns idag utmarkerad. Stigen går mellan Asby och Marek (Rockarps kulle) och är ca 1 mil lång. Då den här leden inte går runt så måste du antingen bli skjutsad/hämtad från ena hållet - eller helt enkelt gå fram och tillbaka. Om du ska utgå från Asby så börjar spåret på vägen ut från byn mot Norra Vi. Det finns en skylt där stigen börjar. Det går att läsa om ställena som man passerar på http://asbyudde.webs.com/