Vardag och fest i prästgården

Köksingången Asby prästgård 1918 I prästgården i Asby var det under Hedners tid alltid mycket att göra. Hustrun Mathilda styrde arbetet bestämt och var själv mycket delaktig. I Malin Mattsons bok "I Ydre på 1800-talet" kan man läsa:

Doktorinnan skötte raskt och glättigt men bestämt så väl det inre som det yttre området och sparade sig aldrig själv. Före dager skulle ett visst kvantum lin vara spunnet. Tre vävstolar ville hon gärna samtidigt ha igång. Mamsell Lindhagen väckte pigorna kl.3. Brödbaket skulle ske tidigt.

Vidare kan man läsa om tillställningar som ordnades i prästgården:

Varje Valborgsmässostämma var det middag i prästgården för alla deltagande. Till de stora ostgängena kommo bondhustrurna med mjölk från alla gårdar i socknen.

Höstetid var det kräftkalas för sockenboarne, som sutto i långa rader på gårdsplanen och åto "krabber". I Lillsjön funnos särskilt stora kräftor. Doktorn var mycket stolt över dessa.

På den tiden var allmänheten mycket kruserlig. Vid placeringen kunde det hända att man till och med fick hämta några gäster långt nere i parken. Därtill var det ytterst noga med själva placeringen. Det gick icke an att sätta en bonde på 1/8 hemmanföre en annan bonde på 1/4 hemman o.s.v.